האם ישו = ישוע?

האם ישו = ישוע?

קודם כל כן. בארץ ישראל של היום, הדמות של ישוע מוכרת כ-'ישו'. הקיצור והשינוי בשמו נובע מהרבנים אשר קיצרו את שמו ל-יש"ו, ראשי תיבות של 'ימח שמו וזכרו'. שמו האמיתי הינו ישוע, שם יהודי לגמרי שנובע מקיצור השם 'יהושוע' אשר משמעו ה' מושיע. השם הזה מופיע בעוד מספר מקומות בתנ"ך כגון ספר עזרא (פרקים ב' ו-ג' בעיקר), נחמיה (פרקים ז'-י"ב) ואף בספר דברי הימים א' כ"ד 11.