הרב ורטהימר

"...לא ידעתי איפה למצוא ניחומים, הרמתי את ראשי לשמים וזעקתי לעזרה בשם אלוהי אבותיי, אך השמים שתקו, כך לפחות חשבתי. איך עוד יכולתי, כרב בית כנסת, לנחם את הבאים אלי בעוד בעצמי, חיי מוצפים בייאוש.
החלטתי שעלי למצוא פתרון, ניסיתי להיכנס לתוך הניו אייג', אם כי..."