מי אנחנו

אנחנו יהודים ישראלים מכל רחבי הארץ ומכל שכבות האוכלוסייה, מן העיר ומן הכפר, אשכנזים וספרדים. ובדיוק כמו כל שאר אזרחי ישראל, גם אנו כואבים עם המדינה בעת מלחמה ושמחים עימה ביום חגה. אנו קצינים וחיילים בצה”ל, תלמידי בית-ספר, פועלי בנין, עובדי עירייה, אקדמאים וסטודנטים; בקיצור ממש כמו כולם.
 
מתוקף היותנו יהודים, אלוהי ישראל הוא העיקר והתכלית עבורנו, ודברו הוא שמעצב את חיינו. בכל יום שאיפתנו היא לאהוב את אלוהים בכל ליבנו, נפשנו ומאודנו. לא אהבה שהיא בדיבור בלבד כי אם במעשה.
 
דבר עיקרי המאפיין אותנו הוא שאנו מאמינים בדברי התנ”ך והברית החדשה ובישוע כמשיח ישראל. התורה, הנביאים והכתובים מצביעים על יום שבו יבוא אותו אחד הנקרא משיח, לכרות עמנו ברית חדשה ולגאול אותנו מחטאינו. מכיוון שרק ישוע הגשים את כל הנבואות המיוחסות למשיח, אנו תולים בו את תקוותנו ואמונתנו.
 
כל אחד מאתנו הגיע לנקודה שבה חייו השתנו ללא הכר בעקבות האמונה בישוע; אתר זה נותן לכם את ההזדמנות להכיר אותנו ואת אמונתנו יותר מקרוב. כאן לא תשמעו רק שמות וסיפורים אלא גם תראו את הפנים שמאחרי השמות ואף תוכלו ליצור קשר עם האנשים שמאחרי הסיפורים.